+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Wyroby

Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 203. Zadania Wojskowej Akademii Technicznej jako Jednostki Certyfikującej Wyroby realizuje Centrum Certyfikacji Jakości. Jednostka posiada wewnętrzny system zarządzania jakością oraz posiada udokumentowaną politykę jakości, zgodną z odpowiednimi wymaganiami normy PN-EN 17065:2013-03.


Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej posiada również autoryzację Ministra Przedsiębiorczości i Technologii i notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie:


  • Wyroby pirotechniczne widowiskowe (klasa F1, F2, F3, F4)
  • Wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego (klasa T1, T2)
  • Wyroby pirotechniczne przeznaczone do pojazdów
  • Pozostałe wyroby pirotechniczne (z wyłączeniem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do pojazdów) (klasa P1, P2)


zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. 2016 poz. 818), wdrażającym Dyrektywę UE i PE 2013/29/UE.

Numer jednostki notyfikowanej w Unii Europejskiej – 2768.

Uzyskując akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 203, CCJ wykonało pierwszy krok, umożliwiający działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji wyrobów.

Obszarem certyfikacji wyrobów będą objęte wyroby z rynku cywilnego mające zastosowanie w MON, jak np. wyroby budowlane oraz wyroby objęte grupą OiB (obronność i bezpieczeństwo).