+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

RAMOWY PROGRAM KONGRESU

Dzień pierwszy:

 • do godz. 15:00 - przyjazd uczestników,
 • 15:00 - 15:50 - obiad,
 • 16:00 - 18:30 - otwarcie kongresu, przewidywane wystąpienia krajowych i zagranicznych przedstawicieli instytucji związanych z jakością i normalizacją,
 • 19:00 - uroczysta kolacja.


Dzień drugi:

 • 08:00 - 08:50 - śniadanie,
 • 09:00 - 13:00 - sesje fakultatywne,
 • 13:00 - 15:00 - obiad,
 • 15:00 - 18:40 - jakość, problemy i rozwiązania,
 • 19:00 - kolacja.


Przerwa kawowa - 16:40 - 17:10


Dzień trzeci:

 • 08:00 - 08:50 - śniadanie,
 • 09:00 - 18:20 - jakość, problemy i rozwiązania QMS, EMS, BHP / BS OHSAS, ISMS, itp., w tym zagadnienia dotyczące:
  • planowania jakości wyrobów, ryzyka i szans oraz zarządzania konfiguracją,
  • wykorzystania narzędzi statystycznych,
  • kosztów jakości, efektywności i ekonomiczności,
  • procesów biznesowych,
  • zarządzania pomiarami.
 • 19:00 - kolacja.


Przerwy kawowe - 10:20 - 10:50, 16:50 - 17:10

Obiad - 13:40 - 15:00


Dzień czwarty:

 • 08:00 - 08:50 - śniadanie
 • 09:00 - 10:30 - panel dyskusyjny
 • 10:30 - 11:00 - zakończenie kongresu
 • 11:00 - 12:00 - posiedzenie Komitetu Naukowego Kongresu

W czasie II dnia kongresu przewidywane są sesje posterowe.