+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.09.2017 r. w siedzibie Centrum Certyfikacji Jakości odbyło się pierwsze (wznowione) posiedzenie Sekcji Jednostek Certyfikujących Klubu Polskie Forum ISO 9000. Przewodniczącym Sekcji pozostał Dyrektor CCJ dr inż. Witold Pokora. W imieniu zarządu Klubu nominację Dyrektorowi CCJ wręczył Prezes Klubu dr hab. inż. Marek Roszak.


W trakcie spotkania Dyrektor CCJ omówił problematykę certyfikacji AQAP w resorcie obrony narodowej oraz zaprosił do współpracy wszystkie akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania jakością na zgodność z ISO 9001, które podpisały porozumienie IAF, w zakresie:


  • podejścia do wymagań AQAP w świetle ISO 9001:2015 z uwzględnieniem kontekstu resortu ON,
  • kompetencji auditorów pod względem kontekstu związanego z dostarczaniem sprzętu wojskowego - SpW,
  • udziału przedstawicieli MON we wszystkich audytach na zgodność z AQAP,
  • oceny ryzyka dostawcy SpW w resorcie ON pod względem jego wiarygodności, zaufania do systemu zarządzania jakością oraz procesów i oferowanych wyrobów,
  • udostępnienia informacji o indeksie ryzyka dla uczestników systemu pozyskiwania SpW z resortu ON oraz użytkowników z jednostek wojskowych w całym cyklu życia tego sprzętu,
  • uznania potwierdzenia zgodności z wymaganiami AQAP w resorcie ON.


W ramach spotkania ustalono następujące cele sekcji w zakresie systemów zarządzania:


  • określenie jednolitej interpretacji wymagań ISO 9001 na podstawie zgłoszeń od certyfikowanych organizacji oraz jednostek certyfikujących, w tym utworzenie platformy dyskusyjnej w zakresie analizowania potencjalnych lub rzeczywistych niezgodności w odniesieniu do wymagań ISO 9001,
  • opracowanie jednolitej interpretacji wymagań ISO/IEC 17021oraz związanych dokumentów EA i MD IAF na podstawie zgłoszeń jednostek certyfikujących oraz utworzenie platformy dyskusyjnej w zakresie analizowania potencjalnych lub rzeczywistych niezgodności w odniesieniu do wymagań ISO/IEC 17021,
  • wnioskowanie o interpretację lub zmianę wymagań w ISO 9001 oraz dokumentach IAF MD lub EA do TC 176, IAF oraz EA,
  • inicjowanie zmian do dokumentów PCA oraz opiniowanie projektów tych dokumentów.


Jednogłośnie uzgodniono potrzebę zaproszenia do udziału w pracach Sekcji wszystkich jednostek certyfikujących, ze szczególnym wskazaniem na jednostki certyfikujące systemy zarządzania prowadzących swoją działalność na terenie Polski, akredytowane przez narodowe jednostki akredytacyjne.


Dodaj Komentarz