+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego przeszedł do historii. Wojskowa Akademia Techniczna pokazała wybrane osiągnięcia naukowo-badawcze opracowane z myślą wdrożenia przez polski przemysł obronny i zastosowania w Siłach zbrojnych RP. Na stoisku WAT zaprezentowano m. in. fotoradar laserowy z video-rejestracją obrazu, symulator treningowy sygnalizacji ręcznej na lądowisku śmigłowca z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, bezzałogowe statki powietrzne RYBITWA i AQUILA, łącze laserowe, optoelektroniczny czujnik ditlenku azotu, platformę ExMot i technologie detektorów podczerwieni, technologie magazynowania wodoru w prezentowanym samochodzie zasilanym pakietem wodorowych ogniw paliwowych, systemy wirtualnej rzeczywistości, automatycznej biometrycznej odprawy granicznej, samolot OSA, system oceny strzelań do celów powietrznych „Tarcza Powietrzna”.

Już pierwszego dnia salonu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wystawców współpracujących z Centrum Certyfikacji Jakości, przeprowadziliśmy, we współpracy z Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, seminarium nt. "nt. „Zmiany w AQAP – nowe wyzwania w zapewnieniu jakości wyrobów obronnych”, „Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji jako instytucja narodowa oraz koordynator systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych w resorcie obrony narodowej". Dyrektor CCJ dr. inż. Witold Pokora w swoim wystąpieniu przedstawił koncepcję nowych wyzwań dla dostawców sprzętu wojskowego jakie stawia przed nimi kolejna edycja dokumentu sprzymierzonych AQAP 2110:2016. Zaprosił wszystkich uczestników systemu zapewnienia jakości w resorcie ON do zasilania bazy ryzyka dostępnej na stronie www.ccj.wat.edu.pl. Z ramienia WCNJiK dr inż. Piotr Waślicki omówił istotną rolę centrum w zapewnieniu jakości wyrobów obronnych.

Wśród uczestników seminarium gościliśmy m.in. Dyrektora WCNJiK płk. Pawła Krasowskiego, Prezesa Zarządów KSOIN i SWBN płk. rez. Tadeusza Koczkowskiego, przedstawicieli firm sektora obronnego, czy przedstawicieli RPW.


Znaczącym wydarzeniem towarzyszącym była trzeciego dnia salonu V KONFERENCJA „BIZNES Z WOJSKIEM TO PEWNE PIENIĄDZE”, której organizatorami byli: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP, Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa oraz Targi Kielce S.A. Konferencję rozpoczął, witając gości i uczestników, gen. bryg. Dariusz ŁUKOWSKI - Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziło wystąpienie Dyrektora CCJ dr. inż. Witolda POKORY nt. „Problematyka certyfikacji AQAP w resorcie Obrony Narodowej”. Szczególnie interesująca była kwestia oceny ryzyka potencjalnych dostawców oraz udziału w audytach na zgodność z AQAP przez przedstawicieli IW SZ, w tym BLog, RBLog oraz WOG.


Pracownicy CCJ prowadzili również promocję tegorocznego Sympozjum CCJ "DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA", które odbędzie się w dniach 10-13 października 2017 r. w Rewita - WDW Zakopane w Kościelisku.


Dodaj Komentarz