+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Blok tematyczny Czas trwania Termin i miejsce szkolenia
Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 1 dzień

---

29

---

---

---

---

Zakres szkolenia:

 1. Geneza Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
  1. Globalizacja i jej aspekty.
  2. Koncepcja obywatelstwa przedsiębiorstw.
  3. Etyka biznesu.
  4. Teoria interesariuszy.
  5. Zrównoważony rozwój.
  6. Ład korporacyjny.
  7. Czym jest społeczna odpowiedzialność?
 2. Standardy społecznej odpowiedzialności
  1. Global Compact ONZ.
  2. Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI).
  3. Carbon Disclosure Project (CDP).
  4. Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.
  5. Standardy AA 1000.
  6. BSCI - Business Social Compliance Initiative.
  7. ETI Base Code.
  8. Wytyczne normy ISO 26000:2012.
  9. Wymagania normy SA 8000:2014.
  10. Inne standardy.
 3. Podstawy prawne
  1. Prawo międzynarodowe.
  2. Dyrektywa 2014/95/UE z 15 listopada 2014.
 4. Omówienie zasad odpowiedzialności społecznej na przykładzie normy SA 8000.
  1. Zatrudnianie dzieci.
  2. Praca przymusowa.
  3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  4. Zrzeszanie się i układ zbiorowy.
  5. Dyskryminacja pracowników.
  6. Praktyki dyscyplinujące.
  7. Godziny pracy.
  8. Wynagrodzenia.
  9. Wymagania dotyczące systemu zarządzania.
  10. Certyfikacja odpowiedzialności społecznej.
 5. System certyfikacji


Cel szkolenia:

 • Umożliwienie zapoznania uczestnikom szkolenia z założeniami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
 • Przedstawienie standardów i norm związanych z odpowiedzialnością społeczną.
 • Interpretacja wymagań systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną na przykładzie normy SA8000.
 • Zaprezentowanie systemu certyfikacji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.


Forma szkolenia:

Wykład i ćwiczenia.

Do kogo adresowana jest oferta:

Szkolenie adresowane jest dla kadry zarządzającej, pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za wdrożenie i raportowanie aspektów społecznych oraz dla auditorów CSR.


Korzyści dla uczestnika lub organizacji:

 • Uzyskanie wiedzy na temat zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu w kontekście międzynarodowych norm i standardów.
 • Zapoznanie się z głównymi obszarami odpowiedzialności społecznej w organizacji.
 • Zrozumienie modelu funkcjonowania systemu odpowiedzialności społecznej, wymagań i powiązań.


Program szkolenia:

 1. 09:00 - 09:50 - Wprowadzenie
 2. 10:00 - 10:50 - Geneza Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 3. 11:00 - 12:50 - Standardy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 4. 12:50 - 13:30 - przerwa obiadowa
 5. 13:30 - 15:10 - Podstawy prawne
 6. 15:20 - 17:00 - Omówienie zasad odpowiedzialności społecznej na przykładzie normy SA 8000. System certyfikacji.


Miejsce szkolenia:

Szkolenia organizowane są w siedzibie Centrum Certyfikacji Jakości przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 w budynku nr 135 w Warszawie.
Na specjalne życzenie Klienta i przy większej liczbie uczestników możemy zorganizować szkolenie w wybranym miejscu i czasie.


Koszt szkolenia to: 500 zł netto + 23% VAT (615 zł brutto)

Cena obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • certyfikat imienny dla uczestnika o odbytym szkoleniu.


Informacja o możliwym odwołaniu szkolenia:

CCJ zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników. W takim przypadku osoby zgłoszone będą powiadomione za pośrednictwem e-mail. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 8 dni przed jego rozpoczęciem wiąże się z pobraniem opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.