+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Zarządzanie Ciągłością Działania

Blok tematyczny Czas trwania Termin i miejsce szkolenia
Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
BCM Zarządzanie Ciągłością Działania 2 dni ---

27 - 28

--- ---

---

---

Zakres szkolenia:

 • omówienie wymagań normy ISO 22301:2012 - "Societal security - Business continuity management systems - Requirements",
 • zarządzanie ryzykiem ciągłości działania, z uwzględnieniem wytycznych normy ISO 31000:2009,
 • analiza kontekstu organizacji w odniesieniu do zarządzania ciągłością działania,
 • identyfikowanie kluczowych procesów mających znaczenie dla ciągłości działania organizacji,
 • analiza BIA (Business Impact Analysis),
 • opracowanie planów i procedur ciągłości działania,
 • ćwiczenia w zakresie oceny ryzyka, wykonania Analizy Wpływu na Biznes (BIA) oraz opracowania Planu Ciągłości Działania (BCP),
 • wymagania dotyczące audytu "Systemu Zarządzania Ciągłością Działania".


Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO/IEC 22301:2012 oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania ciągłością działania.

Forma szkolenia:

Wykład, ćwiczenia, dyskusja.

Do kogo adresowana jest oferta:

Szkolenie adresowane jest dla pracowników firm pełniących funkcje w ramach realizacji wdrożeń oraz opracowywania dokumentacji Systemu Zarządzania Ciągłością Działania, zgodnie z wymaganiami normy międzynarodowej ISO 22301:2013.

Korzyści dla uczestnika lub organizacji:

 • uczestnictwo w szkoleniu stanowi jedno z kluczowych wymagań kompetencyjnych dla auditora oceniającego system zarządzania ciągłością działania w ramach certyfikacji prowadzonej przez CCJ,
 • uzyskanie wiedzy na temat wymagań normy ISO 22301:2012,
 • uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania ryzykiem w kontekście zarządzania ciągłością działania,
 • praktyczna umiejętność opracowania dokumentów zarządzania ciągłością działania.


Miejsce szkolenia:

Szkolenia organizowane są w siedzibie Centrum Certyfikacji Jakości przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 w budynku nr 135 w Warszawie.
Na specjalne życzenie Klienta i przy większej liczbie uczestników możemy zorganizować szkolenie w wybranym miejscu i czasie.


Koszt szkolenia to: 1000 zł netto + 23% VAT (1230 zł brutto)

Cena obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy, lunch,
 • zaświadczenia imienne dla uczestników o odbytym szkoleniu.


Informacja o możliwym odwołaniu szkolenia:

CCJ zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników. W takim przypadku osoby zgłoszone będą powiadomione za pośrednictwem e-mail. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 8 dni przed jego rozpoczęciem wiąże się z pobraniem opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.