+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Systemy zarządzania pomiarami zgodnie z PN-EN ISO 10012:2004

Blok tematyczny Czas trwania Termin i miejsce szkolenia
Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
QMS / ZP Systemy zarządzania pomiarami zgodnie z PN-EN ISO 10012:2004

1 dzień

--- ---

---

---

13

---

Zakres szkolenia:

Część teoretyczna:

 • wymagania punktu 7.6 normy PN-EN ISO 9001:2009,
 • wymagania NATO w zakresie zarządzania pomiarami,
 • polityka PCA dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej,
 • wymagania normy PN-EN ISO 10012,
 • modelowanie procesów pomiarowych,
 • integrowanie systemu zarządzania pomiarami z systemem zarządzania jakością.


Część praktyczna:

 • obliczanie niepewności,
 • ustalanie celów jakości dla systemu pomiarowego,
 • modelowanie procesu pomiarowego,
 • opracowanie procedury zarządzania pomiarami.


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z interpretacją wymagań systemu zarządzania pomiarami.

Forma szkolenia:

Wykład, ćwiczenia.

Do kogo adresowana jest oferta:

Szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie i nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów.

Korzyści dla uczestnika lub organizacji:

 • poprawa wizerunku organizacji jako bezpiecznego i wiarygodnego partnera,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.


Miejsce szkolenia:

Szkolenia organizowane są w siedzibie Centrum Certyfikacji Jakości przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 w budynku nr 135 w Warszawie.
Na specjalne życzenie Klienta i przy większej liczbie uczestników możemy zorganizować szkolenie w wybranym miejscu i czasie.

Koszt szkolenia to: 500 zł netto + 23% VAT (615 zł brutto)

Cena obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • zaświadczenia imienne dla uczestników o odbytym szkoleniu.


Informacja o możliwym odwołaniu szkolenia:

CCJ zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników. W takim przypadku osoby zgłoszone będą powiadomione za pośrednictwem e-mail. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 8 dni przed jego rozpoczęciem wiąże się z pobraniem opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.