+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Zarządzanie ryzykiem wg PN-ISO 31000:2012

Blok tematyczny Czas trwania Termin i miejsce szkolenia
Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
QMS / ZR ISO Zarządzanie ryzykiem wg PN-ISO 31000:2012 1 dzień --- ---

---

16

--- ---

Zakres szkolenia:

 • analiza wymagań międzynarodowych w zakresie zarządzania ryzykiem,
 • omówienie zasad zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem struktury ramowej,
 • ocena ryzyka z wykorzystaniem przykładowych metod,
 • dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem,
 • szkolenie zawiera praktyczne przykłady oraz elementy warsztatowe.


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie identyfikacji, analizy, ewaluacji ryzyka oraz trybów postępowania z ryzykiem na bazie ISO 31000.

Forma szkolenia:

Wykład, warsztaty

Do kogo adresowana jest oferta:

Szkolenie dedykowane jest dla osób biorących udział w analizach ryzyka i ponoszących odpowiedzialność za skuteczne zarządzanie ryzykiem w organizacji, w szczególności do obecnych i przyszłych managerów ryzyka, kierowników projektów, liderów procesów.

Korzyści dla uczestnika lub organizacji:

 • poprawa wizerunku organizacji jako bezpiecznego i wiarygodnego partnera,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.


Miejsce szkolenia:

Szkolenia organizowane są w siedzibie Centrum Certyfikacji Jakości przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 w budynku nr 135 w Warszawie.
Na specjalne życzenie Klienta i przy większej liczbie uczestników możemy zorganizować szkolenie w wybranym miejscu i czasie.

Koszt szkolenia to: 500 zł netto + 23% VAT (615 zł brutto)


Cena obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy, lunch,
 • zaświadczenia imienne dla uczestników o odbytym szkoleniu.


Informacja o możliwym odwołaniu szkolenia:

CCJ zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników. W takim przypadku osoby zgłoszone będą powiadomione za pośrednictwem e-mail. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 8 dni przed jego rozpoczęciem wiąże się z pobraniem opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.