+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

System zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015

Blok tematyczny Czas trwania Termin i miejsce szkolenia
Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
QMS / ISO 2015 System zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015 1 dzień 03 01

14

---

---

05

Zakres szkolenia:

  • terminologia,
  • zasady zarządzania jakością,
  • procesowe zarządzanie jakością,
  • wymagania dla systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015.


Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z terminologią, zasadami zarządzania, podejściem procesowym w zarządzaniu oraz podstawowymi wymaganiami dla systemu zarządzania jakością.

Forma szkolenia:

Wykład

Do kogo adresowana jest oferta:

Szkolenie dla przedstawicieli kierownictwa, auditorów wewnętrznych lub osób nadzorujących funkcjonowanie systemu zarządzania jakością, którzy będą dostosowywać lub nadzorować dostosowanie systemu do wymagań ISO 9001:2015, a także chcących doskonalić już funkcjonujący system zarządzania jakością funkcjonujący zgodnie z ISO 9001:2008.

Korzyści dla uczestnika lub organizacji:

  • poprawa wizerunku organizacji jako bezpiecznego i wiarygodnego partnera,
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.


Miejsce szkolenia:

Szkolenia organizowane są w siedzibie Centrum Certyfikacji Jakości przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 w budynku nr 135 w Warszawie.
Na specjalne życzenie Klienta i przy większej liczbie uczestników możemy zorganizować szkolenie w wybranym miejscu i czasie.

Koszt szkolenia to: 500 zł netto + 23% VAT (615 zł brutto)


Cena obejmuje:

  • przeprowadzenie zajęć,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • zaświadczenia imienne dla uczestników o odbytym szkoleniu.


Informacja o możliwym odwołaniu szkolenia:

CCJ zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników. W takim przypadku osoby zgłoszone będą powiadomione za pośrednictwem e-mail. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 8 dni przed jego rozpoczęciem wiąże się z pobraniem opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.