+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Informacje organizacyjne

Termin i miejsce sympozjum:


10-13 października 2017 r.
Rewita - WDW Zakopane w Kościelisku



Opłaty:


Warunkiem uczestnictwa w sympozjum jest wniesienie opłat:


  • 350 zł (po 30.07.2017 – 500 zł) opłata rejestracyjna - od uczestnika (patrz formularz zgłoszeniowy) i
  • 1500 zł* opłata za udział - od uczestnika (patrz załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego)


Opłaty obejmują: udział w sympozjum, materiały, zakwaterowanie (w pokoju jednoosobowym), wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących.


  • 1000 zł dodatkowo za osobę towarzyszącą (patrz załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego)


Opłata obejmuje: udział w imprezach towarzyszących, zakwaterowanie razem z uczestnikiem, nie obejmuje materiałów sympozjum.



Prezentacje (dla osób zainteresowanych wygłoszeniem prezentacji):


  • oprogramowanie w którym należy przygotować prezentacje - Microsoft PowerPoint,
  • czas na wygłoszenie prezentacji - 30 min.,
  • tematy prezentacji - zgodne z celem sympozjum.



Terminy:


  • oczekiwany termin zgłoszenia tematu prezentacji – do 31.08.2017 r.,
  • zgłoszenie uczestnictwa – do 10.09.2017 r.,
  • wniesienie opłaty rejestracyjnej – do 10.09.2017 r.,
  • przesłanie prezentacji - do indywidualnych ustaleń.



Kontakt:



* Cena może ulec zmienianie ze względu na uwarunkowania rynkowe.