+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Uprawnienia

Certyfikaty Akredytacji PCA

CCJ jako jednostka certyfikująca systemy zarządzania posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji upoważniającą do:  • certyfikacji systemów zarządzania w zakresie następujących dokumentów PN-EN ISO 9001 (QMS), PN-EN ISO 14001 (EMS), PN-N 18001 (BHP), BS OHSAS 18001 (OHSAS), PN-EN ISO 22000 (FSMS), PN-ISO/IEC 27001 (ISMS) - certyfikat akredytacji nr AC 057.
  • weryfikacji systemu ekozarządzania i auditu (weryfikacji EMAS) wg Rozporządzenia nr 1221/2009 Parlamentu i Rady UE z dnia 25 listopada 2009 r. - certyfikat akredytacji nr PL-V-0002.


Kod podmiotu gospodarki narodowej NCAGE


W dniu 14.11.2011 roku Centrum Certyfikacji Jakości (dawny Zakład Systemów Jakości i Zarządzania) przydzielono kod NCAGE nr 0105H. Dane dotyczące naszej jednostki certyfikującej zostały wprowadzone do Krajowej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej 43 H4. Przydzielony kod jest wyróżnikiem Centrum w NATO-wskim systemie Kodyfikacyjnym NCS (NATO Codification System). Zgodnie z polityką AC/135, ukaże się w NATO-wskiej Bazie Kodów Podmiotów Gospodarki Narodowej zawartej w N-MCRL (NATO Master Catalog of References for Logistics).

Członkostwo w Polskim Klubie Jakości


16 kwietnia 2013 r. CCJ (dawny ZSJZ) otrzymał Certyfikat Członkowski Polskiego Klubu Jakości, który jest eksperckim certyfikatem sygnowanym przez kwartalnik naukowy „Zarządzanie Jakością”